Kunstgrasveld Boorsem Sport: stand van zaken

Boorsem Sport is een bloeiende en gezonde vereniging die de laatste jaren een stevige groei kende. Momenteel telt onze club zo’n 180 actieve voetballer(tje)s van 5 tot 55 jaar. Tel hierbij nog de trainers, begeleiders, bestuursleden en vrijwilligers, en we spreken van een ledenaantal van zo’n 260 leden. Deze stevige groei heeft uiteraard enkele gevolgen…

Veel speler(tje)s betekent ook veel trainingen en wedstrijden. Op zich geen probleem, ware het niet dat onze club slechts over 2 volwaardige voetbalvelden beschikt! De afgelopen jaren hebben we zelf, met eigen middelen, een bijkomend trainingsveldje aangelegd. Maar, ook deze investering kan de groei van onze vereniging niet bijhouden.

De slijtage aan de terreinen door de steeds intensievere bespeling betekent

intussen een jaarlijks duurder onderhoud. Zo betalen we jaarlijks gemiddeld zo'n 5.000 euro aan de renovatie van onze velden. Ondanks al deze investeringen slagen we er niet meer in om onze beide terreinen in optimale conditie aan de start van een nieuw seizoen te krijgen, omdat de slijtage te groot is en de tijd in het tussenseizoen te kort om nieuw gras voldoende te laten ontwikkelen.

Een oplossing dringt zich dus op. Als clubbestuur kiezen we steeds de weg vooruit. Daarom werd er beslist resoluut te gaan voor de realisatie van een kunstgrasveld met verlichting ter vervanging van ons A-terrein. Hiertoe hebben we eind vorig jaar een officiële investeringssubsidie voor de aanleg van een kunstgras voetbalterrein aangevraagd aan het gemeentebestuur van Maasmechelen. Een delegatie van het clubbestuur werd daarop ontvangen door het voltallige college van burgemeester en schepenen, waar het dossier uitgebreid werd toegelicht.

We zijn verheugd te kunnen melden dat het gemeentebestuur ons inmiddels heeft laten weten dat de nodige kredieten opgenomen werden in de meerjarenplanning. Begin 2018 wordt er een ruimtelijk uitvoeringsplan opgestart om de zonering van de terreinen aan te passen. Zodra deze procedure, die ca. 1,5 jaar duurt, afgerond is, kan de realisatiefase starten.