Dossier kunstgras: update oktober 2019

Het college van burgemeester en schepenen heeft onze club eerder dit jaar een investeringssubsidie toegekend voor de realisatie van een kunstgrasveld met verlichting. Hierbij kort een stand van zaken in dit voor onze club erg belangrijke dossier!

Het clubbestuur heeft de voorbije weken de markt geraadpleegd en op basis daarvan een uitgebreid aanbestedingsdossier opgesteld waarin staat wat er precies van de aannemer verwacht wordt. Dit dossier werd vorige week verstuurd naar 4 verschillende bedrijven, die nu enkele weken de tijd hebben om een officiële offerte in te dienen. Daarna zal het clubbestuur deze offertes vergelijken en uiteindelijk een firma aanduiden om de werken uit te voeren. Eind dit jaar, uiterlijk begin volgend jaar moeten we dan een officiële omgevingsvergunning aanvragen om de werken te kunnen uitvoeren. De doorlooptijd van deze administratieve procedure wordt geschat op een 3-tal maanden.

In het bestek is opgenomen dat de werken dienen te starten in mei 2020 en dat ze bij de start van de voorbereiding voor het seizoen 2020-2021 volledig afgerond moeten zijn.

Daarnaast kunnen we ook nog melden dat de bomen aan de zijde van de waterplas deze winter gekapt zullen worden en vervangen worden door een nieuwe omheining over de volledige lengte van onze site.

De conclusie is dus dat onze spelende leden hun laatste modder-winter ingaan en vanaf volgend seizoen onder alle omstandigheden aangenaam zullen kunnen voetballen! :-)