Dossier kunstgras: update!

Het college van burgemeester en schepenen van Maasmechelen heeft op vrijdag 8 februari 2019 onze aanvraag voor een investeringssubsidie voor het realiseren van een kunstgras voetbalterrein principieel goedgekeurd, een dossier waar we als club lang en hard voor geijverd hebben! Dit is niet alleen goed nieuws voor onze club, maar ook en vooral voor onze (jeugd)speler(tje)s die vanaf medio 2020 het hele jaar door in de beste omstandigheden zullen kunnen trainen! 

Het huidige A-veld zal vervangen worden door een kunstgras voetbalveld met een nieuwe omheining, beklinkering en terreinverlichting. In de komende weken wordt er een erfpacht- en investeringsovereenkomst opgemaakt, die dan ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de gemeenteraad. Eens dit een feit is kan de aanbestedingsprocedure van start gaan, zodat tegen de start van het seizoen 2020-2021 de aanleg voltooid is.