Contact jeugd

In een clubwerking is een goede en vlotte communicatie heel belangrijk en een constant aandachtspunt. Aarzel daarom niet de trainer of een van onderstaande personen te contacteren bij vragen of opmerkingen!

Aanspreekpunten jeugdwerking: 

Jeugdvoorzitter Armand Patteet 0498 86 40 60 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
AVJO + API* Rudi Panis 0494 74 29 30 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TVJO Alain Pelssers 0496 28 91 45 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Coördinator onderbouw  Rudi Panis 0494 74 29 30  
Coördinator middenbouw Bojan Maesen 0498 65 47 13  
Coördinatoren bovenbouw
Michel Punga
   

 

* Aanspreekpunt integriteit (API)

Rudi Panis werd door het clubbestuur aangewezen als aanspreekpunt integriteit (API) van Boorsem Sport. De API vormt het meldpunt binnen de club waar iedereen praktijken die niet door de beugel kunnen, kan signaleren. Hij is een vertrouwenspersoon die onethische praktijken detecteert en helpt om die op en naast onze voetbalvelden te bannen.